Gặp Lại Nhau | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Gặp Lại Nhau

 
00:00
Ca: 
Quốc Duy
Nhạc: 
Ngô Càn Chiếu
Lời: 
Ngô Càn Chiếu
Hòa âm: 
Đỗ Hải


Gặp lại nhau khi đời xế bóng
Nhìn lại nhau sương pha mái tóc
Dấu vết xưa tàn theo tháng năm
Bước thời gian hằn nỗi long đong
Gặp lại nhau sau đời bão giông

Gặp lại nhau chia câu thân ái
Nhìn lại nhau phong sương dầu dãi
Giấc mơ xưa giờ như bóng mây
Đã qua mau một thuở thơ ngây
Gặp lại nhau sau giấc vơi đầy

Ngồi lại đây nâng ly thật cao
Muôn hân hoan trong tiếng xôn xao
Cùng chia nhau ký ức ngọt ngào

Ngồi bên nhau ta cùng nhắc nhở
Chuyện năm xưa bao niềm trắc trở
Thuở vào đời đầy ắp mộng mơ

Gặp lại nhau khi chiều đã tới
Cùng ngồi ôn câu chuyện cũ mới
Dẫu không gian còn muôn cách chia
Dẫu thời gian là bóng chiều kia
Gặp lại nhau như chưa chia lìa

21-06-2013

Chủ đề: 
Music sheet: